Score Remaining: 132

Throw: Treble 20, Treble 16, Double 12
(T20-T16-D12 | 60 – 48 – 24)

Backup: Single 20, Treble 20, Single 12 leaves 40
(S20-T20-S12 | 20 – 60 – 12)

Option: Double Bull, Treble 14, Double 20
(DB-T14-D20 | 50 – 42 – 40)

Option: Single Bull, Treble 19, Double Bull
(SB-T19-DB | 25 – 57 – 50)

Option: Double Bull, Double Bull, Double 16
(DB-DB-D16 | 50 – 50 – 32)
Nickname: Champagne Shot