Score Remaining: 121

Throw: Treble 20, Treble 11, Double 14
(T20-T11-D14 | 60 – 33 – 28)

Backup: Treble 20, Single 11, Double Bull
(T20-S11-DB | 60 – 11 – 50)

Backup: Single 20, Treble 17, Double Bull
(S20-T17-DB | 20 – 51 – 50)

Option: Treble 17, Treble 20, Double 5
(T17-T20-D5 | 51 – 60 – 10)

Backup: Treble 17, Single 20, Double Bull
(T17-S20-DB | 51 – 20 – 50)

Backup: Single 17, Treble 18, Double Bull
(S17-T18-DB | 17 – 54 – 50)