Score Remaining: 148

Throw: Treble 20, Treble 20, Double 14
(T20-T20-D14 | 60 – 60 – 28)

Backup: Single 20, Treble 20, Treble 20 leaves 8
(S20-T20-T20 | 20 – 60 – 60)

Option: Treble 20, Treble 16, Double 20
(T20-T16-D20 | 60 – 48 – 40)

Option: Treble 18, Treble 18, Double 20
(T18-T18-D20 | 54 – 54 – 40)

Option: Treble 19, Treble 17, Double 20
(T19-T17-D20 | 57 – 51 – 40)