Score Remaining: 139

Throw: Treble 19, Treble 14, Double 20
(T19-T14-D20 | 57 – 42 – 40)

Backup: Single 19, Treble 20, Single 20 leaves 40
(S19-T20-S20 | 19 – 60 – 20)

Option: Treble 20, Treble 13, Double 20
(T20-T13-D20 | 60 – 39 – 40)

Option: Treble 19, Double Bull, Double 16
(T19-DB-D16 | 57 – 50 – 32)